Een betere wereld begint… bij het water­schap


De beste plek om de wereld te verbeteren is dichtbij huis, in je eigen waterschap. Daarin wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap laat zien hoe je duurzaam wordt om zo burgers en bedrijven te inspireren. Bij klimaatmitigatie, ofwel het tegengaan van klimaatverandering, is er door het waterschap nog veel winst te behalen die kan doorsijpelen naar de rest van de maatschappij.

  • Bij de aanbesteding en inkoop van producten en diensten en bij het verlenen van subsidies worden harde duurzaamheidscriteria gesteld over bijvoorbeeld CO2-uitstoot, biodiversiteit, gifgebruik, dierenwelzijn, fairtradehandel, goede arbeidsomstandigheden en circulaire en lokale economie. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd.
  • Gebouwen, gemalen en zuiveringsinstallaties zijn uiterlijk 2030 natuurinclusief en fossielvrij.
  • Zonnepanelen en groen worden de norm op daken, gevels, gemalen, zuiveringsinstallaties en eigen parkeerplaatsen, behalve op monumentale en beeldbepalende panden.
  • Rioolwaterzuiveringen gaan prioriteit geven aan het terugdringen van lachgas en methaan, twee sterke broeikasgassen.
  • Ambtenaren en bestuurders worden gestimuleerd om op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen. Het waterschap is flexibel met werktijden, zodat medewerkers buiten de spits kunnen reizen.
  • Het waterschap stimuleert en faciliteert ambtenaren om een deel van de tijd thuis te werken. Ambtenaren die wél op kantoor werken worden geclusterd, zodat minder ruimtes bezet worden en het energieverbruik omlaag kan.
  • Het waterschap is transparant over zijn CO2-uitstoot en -besparing van haar eigen organisatie en rapporteert de voortgang jaarlijks in een duidelijke, feitelijke en openbare CO2-boekhouding.
  • Het waterschap wordt fossielvrij en verbreekt de (financiële) banden met fossiele bedrijven.
  • Het waterschap spreekt steun uit voor de actie ‘fossielvrije pensioenbeleggingen’.
  • Het waterschap werkt niet samen met bedrijven die zich schuldig maken aan ecocide, dat wil zeggen grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen.

Het standpunt Een betere wereld begint… bij het waterschap is onderdeel van: Klimaat, biodiversiteit en circulariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer