Grond­stof­fen­fa­briek


Duurzaamheid vraagt om hergebruik. Ons afvalwater zit vol met schaarse waardevolle grondstoffen: fosfaat, stikstof, kalium, cellulose en bouwstenen voor bioplastics. Deze worden nu nog geloosd met het gezuiverde afvalwater, maar kunnen teruggewonnen worden. Deze verduurzaming leidt ook tot grote kostenbesparing.

  • De rioolwaterzuiveringen van het waterschap worden écht grondstoffenfabrieken. Bij de keuze welke grondstoffen gewonnen worden staat niet het verdienmodel vooraan, maar de maatschappelijke waarde van het terugwinnen van stoffen, waaronder sowieso fosfaat.
  • Het waterschap gaat onderzoeken hoe het effluent (gezuiverd afvalwater) duurzaam kan worden gebruikt als grondstof. Het zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in industriële processen waarvoor nu nog schoon water wordt gebruikt.
  • Het waterschap gaat samen met andere waterschappen onderzoeken hoe het slib van rioolwaterzuiveringen op duurzame manier kan worden verwerkt. Slibtransport vindt, indien nodig, plaats over water in plaats van met vrachtwagens.
  • Het waterschap pleit er bij het Rijk voor om een verbod op plastic in kleding en cosmetica in te voeren, om plastic verpakkingen te voorkomen en verminderen, om de toevoer van microplastics in het water terug te dringen.
  • Het waterschap creëert een materialenpaspoort voor al zijn projecten als eerste stap richting 100% circulair werken.
  • Het waterschap is circulair in 2030.
  • Er wordt onderzocht hoe de rioolwaterzuiveringen hun chemicaliëngebruik kunnen terugdringen door over te stappen op ecologische zuiveringsmethoden. Het gebruik van dieren in zo’n proces is uitgesloten.

Het standpunt Grondstoffenfabriek is onderdeel van: Klimaat, biodiversiteit en circulariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer