Eloy Overvelde


Algemeen bestuurslid

Eloy Overvelde (1998, hij/hem) is geboren in Deventer, een stad met zoals hij zelf zegt: veel groen en natuur. Iets waar in de Noord-Brabantse steden nog veel te winnen is. Toch woont hij inmiddels alweer 6 jaar in Eindhoven, waar hij in het voorjaar van 2022 afstudeerde. Naast een bachelor in chemie heeft Eloy een jaar werkervaring bij een start-up dat zich toespits op “flow-batterijen” die gebruik maken van membraantechnologie met als doel (duurzaam) energie op te slaan. Daaruit volgt ook kennis betreffende de opwek, opslag en verbruik van energie.

De energietransitie van het huidige vervuilende systeem naar een duurzaam en toekomstbestendige vindt hij enorm boeiend, en hij benadert deze transitie dan ook met een optimistische blik vol kansen. Wel is Eloy behouden als het op innovatie aankomt. Hij is dan ook van mening dat voor veel maatschappelijke vraagstukken het antwoord ligt in de aanpak van natuurverlies, consumptiepatronen, neo-liberalisme, ongelijkheid en antropocentrisme. Er zijn tot nu toe geen innovaties op het gebied van CO2-opslag die ook maar enigszins concurreren met hoe bomen dat doen. Wat men vaak lijkt te vergeten is dat CO2-opslag via natuur resulteert in meer biodiversiteit, voor technocratische innovaties geldt dit niet. De onderliggende motivatie om zich toe te wijden aan deze thema’s komt voort uit het willen tegengaan van de vele crises die momenteel spelen in de wereld en de leefbaarheid van de aarde bedreigen voor zowel dieren, mensen en de natuur. Eloy ambieert de bestaanszekerheid van de aarde te bestendigen, en spreekt zich dan ook openlijk uit tegen ontwikkelingen die deze schaadt.

Naast werkervaring op het gebied van de energietransitie en een voltooide studie in chemie is hij ook werkzaam geweest als commissielid bij Partij voor de Dieren Eindhoven. Ook is hij lange tijd voorzitter en bestuurslid politiek van het PINK!-bestuur van Noord-Brabant geweest. Vanuit deze bestuursfunctie kreeg hij interesses in de Partij voor de Dieren en is hij zich politiek gaan inzetten. Dat begon tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2021. Hij stond toen op plek 5 van de kandidatenlijst.

Hij is gedreven door idealisme en gevoel voor urgentie, en daarom besloot hij zich kandidaat te stellen voor de waterschapsverkiezingen. Zoals is gebleken uit de verkiezingen van 2023 is hij inmiddels verkozen als algemeen bestuurslid. Het waterschap leek Eloy een geschikte plek om zijn technische insteek op vraagstukken te kunnen beantwoorden. Ook het besef dat het waterschap een tamelijk traditioneel en behouden plek is waar progressief en vooral diervriendelijk en groen geluid nog niet aanwezig was, motiveerde Eloy om zich kandidaat te stellen.

‘Met de huidige fractie zijn wij vastberaden Waterschap De Dommel kennis te laten maken met een natuur-inclusief, diervriendelijk en toekomstbestendig geluid. Dit met als doel een waterschap te realiseren dat niet onderhandelt over dierenwelzijn of het behoud en herstel van natuur. Het waterschap moet herontdekken hoe het samenwerkt met het landschap met alles wat hierin leeft, zonder alles controleerbaar te moeten willen maken. Dit gaat over de natuur en de dieren hun autonomie teruggeven!’

Eloy pleit voor natuur-inclusieve landbouw, combinatie- en strokenteelt en voedselbossen. Meer kleinschalige landbouw en zo min mogelijk dieren. De bio-industrie moet stoppen. Niet alleen voor de dieren, de natuur of het klimaat, maar ook voor de boeren. Zij verdienen een toekomstperspectief, en de bio-industrie ondermijnt dit volledig voor álle deelnemers.

Het faciliteren van onderwaterjacht, ook wel hengelsport genoemd, moet direct stoppen. Het is niet te verantwoorden om dierenleed te stimuleren, ecosystemen te schaden, en de natuur te vervuilen. Bijna de helft van alle teruggegooide vissen bij ‘catch-and-release’ sterft uiteindelijk alsnog door stress. Dit is geen bezigheid die we mensen zouden moeten leren, het normaliseren van dieren pijnigen en gebruiken ten koste van hun welzijn of bestaan zet aan tot verdere exploitatie van dieren en natuur. Een houding die veroorzaker is van de meeste hedendaagse crises waar we mee te maken hebben als mensheid.

Het doden (door sommigen omschreven als ‘beheersen’) van dieren als oplossing voor disbalans in ecosystemen getuigt van een reductionistische blik die de natuur niet als geheel ziet. De weerbaarheid van ecosystemen staat onder druk door heel veel menselijke invloeden, en dat enkele soorten daar de dupe van zijn is ronduit onterecht. Versterk het ecosysteem, en beperkt de schade die nieuwkomers aanrichten. Natuurlijk is preventie belangrijk, ofwel kijken naar de oorzaken; geen symptoombestrijding.

Eloy is eerste woordvoerder bij de commissie Water Keten en Water Kwaliteit. Hier agendeert hij voortdurend op kernthema’s en hoe bijvoorbeeld het behalen van de KRW-doelstellingen (2027) topprioriteit moet krijgen. Hierbij is hij niet bang om de politieke confrontatie op te zoeken, en de pijnlijke waarheid op tafel te leggen. Vaak gaat het niet om onkunde, maar politieke keuzes.

Eloy is vaak in de natuur te vinden en heeft een grote fascinatie en bewondering voor alles wat erin leeft en hoe dit samenhangt. Daarom is hij in september 2023 begonnen een MSc Earth System Science aan de UvA. Dit doet hij om meer inzicht te verwerven ten gunste van thema’s die relevant zijn voor het waterschap. Denk aan ecologie, hydrologie, bodemsamenstelling en kwaliteit, klimaatkunde, beleid. De symbiose tussen deelnemers aan de natuur herinneren hem eraan hoe een goede samenwerking eruit hoort te zien. Een samenwerking dient te resulteren in meer dan de som van delen. Op dezelfde manier zou de mens, en dus ook het waterschap zich moeten verhouden tot het werkgebied. Hij stelt dat we alleen zo de natuur in stand kunnen houden, en bij voorkeur herstellen.